Material per adults

ADVERTIMENT

ADVERTIMENT: PROHIBÍDA L'ENTRADA A MENORS

Aquestes pàgines contenen materials només per a adults. Per a poder visitar-les, Vè. deu complir els següents requisits. 
1.- Vostè deu ser adult, entenent-se com a tal ésser major de 18 anys (o l'edat legal en el seu lloc de residència).
2.- Vostè deurà estar d'acord a veure material sexualment explícit per al seu ús personal en el seu ordinador privat i no utilitzar el material d'aquesta web amb fins comercials.
3.- Vostè es deurà fer càrrec que el consum de material i imatges de contingut enterament pornogràfic no està prohibit ni infringeixi cap llei en la comunitat on vostè resideix, ni en el seu proveïdor de serveis, ni des del local des d'on accedeix.
4.- Vostè es compromet a no exhibir aquest material a menors o a qualsevol altra persona que pugui resultar ofesa. 
5.- El contingut de la pàgina és totalment gratuït.

6.- Per per a accedir al contingut cal disposar d'invitacions gratuïtes que seran distribuïdes per Vallsanuncis.

7.- Vallsanuncis distribuirà aquestes invitacions a qui consideri oportú reservant-se en dret d'admissió.

8.- Aquestes invitacions consten d'un usuari i una contrasenya per a poder tenir accés als webs amb els links a material per a adults.

9.- Aquestes invitacions s'han creat per a evitar l'accés no autoritzat a menors d'edat.

 

L'entrada en la secció implica l'acceptació d'aquestes condicions, en cas contrari no estàs autoritzat a entrar.